Kto ma największe szanse na znalezienie pracy w Olsztynie?
Średnie wynagrodzenie uzyskiwane przez osoby aktywne zawodowo w Olsztynie w województwie warmińsko-mazurskim wynosi prawie 99 proc. średniej krajowej. Pod względem wysokości płacy Olsztyn wyprzeda tym samym tak duże miasta, jak Łódź czy Bydgoszcz. Niska stopa bezrobocia powoduje, że to pracodawcy poszukują w dużej mierze pracowników. Kogo szukają?


Olsztyn z niewielkim problemem bezrobocia


Władze Olsztyna efektywnie walczą z bezrobociem, zwłaszcza w porównaniu ze skalą krajową i z innymi miastami wojewódzkimi. W efekcie praca w Olsztynie jest i czeka na kandydatów spełniających oczekiwania pracodawców. We wrześniu 2016 roku bez pracy pozostawało w Polsce ponad 1,3 mln osób, a stopa bezrobocia wynosiła 8,3 proc., W Olsztynie w tym samym czasie kształtowała się ona na poziomie 5 proc., co oznacza, że tylko 4,4 tys. osób nie pracowało i było zarejestrowanych jako bezrobotni.


Kogo pracodawcy chcą zatrudniać do pracy w Olsztynie?


Sytuacja na rynku pracy w Olsztynie sprzyja osobom poszukującym pracy - zarówno bezrobotnym, jak i tym, które chcą zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia. Zmieniają się oczekiwania i potrzeby biznesmenów. Przede wszystkim pracodawcy poszukują do pracy specjalistów - nie tylko z zakresu branży IT. Coraz częściej pojawiają się oferty pracy dla wykwalifikowanych pracowników fizycznych i techników. Brakuje absolwentów szkół zawodowych, którzy mają „fach w rękach” i mogliby od razu, po krótkim przyuczeniu, podjąć się wykonywania określonych obowiązków zawodowych.

Na drugim biegunie znajdują się pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego, sekretarki i pracownicy biurowi. Praca w Olsztynie czeka zaś na hydraulików, brukarzy, cieśli, stolarzy budowlanych, dekarzy, blacharzy samochodowych, ślusarzy, kucharzy, sprzątaczek i fryzjerów. Można spodziewać się, że problem z zawodami deficytowymi w tym mieście będzie się pogłębiał. Wyjściem z sytuacji może być przekwalifikowanie za pośrednictwem urzędów pracy osób pozostających bez pracy długotrwale. Już teraz podejmowane są tego typu działania.

Zatrudnianiu nowych pracowników w Olsztynie i w okolicach sprzyja Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której z roku na rok zwiększa się zatrudnienie. Tylko w 2017 roku planuje się tu kilka inwestycji o wartości przekraczającej 500 mln zł. Powinny one przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia o ponad 900 osób.

Praca